REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"TWIERDZA MODLIN"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Modlin.
   

 2. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
   

 3. popularny

  brązowy

  srebrny

  złoty

  honorowy
 1. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:


  Stopień Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V
  popularny 1 1 1 1 -
  brązowy 1 2 1 2 -
  srebrny 1 3 1 3 1
  złoty 1 4 1 4 1
  honorowy - 8 5 5 -

   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.


   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   

 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "TWIERDZA MODLIN"